Trener z zakresu testów usług sieciowych narzędziem SoapUI

Dopuszczalne rozszerzenia pliku docx, doc, pdf, odt, ods, odp.
Proszę podać preferowaną formę współpracy oraz oczekiwania finansowe.